De routepunten

STATION
Wist je dat in het oorspronkelijke station de perrons overkapt waren met grote ramen? Deze werden in 1944 verwoest door Engelse bombardementen.
Momenteel zijn er heel wat werken aan de gang in en rond het station. Na veel voorbereidingen ging in 2019 het 10-jaren-plan voor de heraanleg van de stationsbuurt van start.
Naast een gloednieuw station zal er ook een ondergrondse parking en bus- en fietstunnel komen.

SCHOUWBURGPLEIN
De Schouwburg van Kortrijk werd in 1920 officieel ingehuldigd. Sindsdien onderging de schouwburg twee renovaties: één in 1968 en één in 1998.
Het plein is een perfecte gelegenheid voor verschillende evenementen: sinksenfeesten, maandagmarkt, kerstmarkt etc. Het 1 mei-event van Mayday Mayday werd hier éénmalig in 2004 georganiseerd.

VORK
In april 2018 werd de voormalige tapijtwinkel Gheysens omgedoopt tot VORK. Dit unieke opleidingsrestaurant voorziet (h)eerlijke en gezonde maaltijden. Dit gebeurt dankzij een samenwerking met Foodact (voedselprogramma van de welzijnsintercommunale W13) en lokale producenten.
Het restaurant biedt langdurig werkzoekenden opleidingen aan waardoor ze ervaring alsook een diploma kunnen bemachtigen.

ACHTURENHUIS
In 1932 werd de ‘Samenwerkende Maat-schappij Ons Achturenhuis’ opgericht. De naam ‘Achturenhuis’ is een verwijzing naar de sociale en syndicale strijd: 8 uren werk + 8 uren rust + 8 uren vrije tijd. Het vakbondslokaal werd een thuis voor de openbare diensten. In de jaren 60 werden er van hieruit, samen de rest van België, grote betogingen georganiseerd tegen de Eenheidswet. Kortrijk was een van de laatste steden die de staking ophief.
Trouwens, wist je dat in 2021 het 100 jaar geleden is dat de vakbonden de 8-uren werkdag konden afdwingen?

UNIE DER ZORGELOZEN
Sinds 2017 is Pluimstraat 7, bekend door de voormalige feestzaal ‘De Scala’, de nieuwe stek van het sociaal-artistiek gezelschap Unie der Zorgelozen. De feestzaal werd in 1907 gebouwd en werd als veldhospitaal ingezet tijdens WOI. Na de oorlog werd ‘De Scala’, een bekende dancing met boven-galerij en orgel ingericht. De Unie wilt deze locatie opnieuw inzetten als ontmoetings-plaats en cultureel volkshuis door het huis open te stellen om via ontmoetingen aan een duurzame en creatieve samenleving te werken. De Unie is een plek waar creativiteit, gastvrijheid en maatschappij-kritiek terug te vinden is.

SINT-JANSHOF
Het Sint-Janshof is een van de mooiere beluiken in Kortrijk, ontstaan in 1867. De stadsranden van Kortrijk stonden in de 19de eeuw vol met beluiken omwille van de nood aan arbeiderswoningen door de groeiende werkgelegenheid in de stad.
De Pluimstraat, het Sint-Janshof en de Veemarkt worden aanschouwd als de bakermat van het socialisme te Kortrijk. Zo werd tijdens het interbellum op deze locatie de cinema ‘Feestpaleis’ gerealiseerd waar men kon genieten van een regulier filmaanbod alsook een volks programma. Op die manier kon ‘de mindere klasse’ ook genieten van een cultureel aanbod. De cinema werd echter gebom bardeerd tijdens WOII.

BOND MOYSON
De Veemarkt, of de koeienmarkt, bestond tot de jaren 80 uit een markthal. Deze locatie was gedurende de 2e helft van de 20e eeuw steevast de startlocatie van de 1 mei-optochten.
Mayday Mayday organiseerde hun 1 mei- event dan ook op deze locatie tussen 1993 en 2000.
Waarom kiezen voor Bond Moyson?

• uw voorvechter van solidaire gezondheidszorg, vroeger, vandaag en in de toekomst
• lage bijdrage
• financiële voordelen bij elke belangrijke stap in je leven
• advies en dienstverlening op maat,
ook online
• nieuw sinds 1 april! Tot 1050 euro terugbetaling voor orthodontie bij kinderen en jongeren*

LOURDESGROT
Deze (namaak)grot werd in 1908 ingehul-digd naar aanleiding van de 50e verjaardag van de eerste verschijning van Marie-Bernard in Lourdes. Vandaag voorziet deze locatie een baken van rust in de stad. De Lourdesgrot ligt op 50 meter van de Sint-Antoniuskerk, de kerk van Paters Passionisten, uit 1873. De kerk is voornamelijk bekend door Broeder Isidoor die in 1984, 68 jaar na zijn dood, heilig werd verklaard. In 1950 werd voor de stoffelijke overschotten van Broeder Isidoor een grafkapel nabij de kerk gebouwd.

V-TEX
Deze site heeft zijn naam te danken aan de textielfabriek Vetex die hier sinds 1897 gevestigd was. Tegen eind 2024 wordt deze site omgetoverd tot een nieuw park van 15.000m2. De voormalige textielsite krijgt er een 30-tal woongelegenheden bij. Momenteel is deze locatie gekend onder graffitikunstenaars en jongeren omwille van het BMX-parcours en het speelplein.
In het oude poortgebouw is een wijk cen trum actief. Jongeren zullen er blijvend terecht kunnen voor activiteiten op maat. Wandel zeker eens in de oude directeur stuin achter-aan het centraal gebouw. Het is een uniek stukje groen middenin industrieel erfgoed.

BAGGAERTSHOF
Neem zeker een kijkje in dit binnenhof uit 1638 met 13 huisjes en een kruidentuin. Joossine Baggaert richtte het Baggaertshof op om een thuis te bieden aan weduwen en andere hulpbehoevende vrouwen.
Het Baggaertshof werd gerestaureerd
in 1979. In 1981 werd de kruidentuin heraangelegd.

BEGIJNHOFPARK
Het Begijnhofpark is al meer dan een decennium the place to be voor het 1 mei-event. Men kan er genieten van een uitgebreid muziekgamma, een lekkere BBQ en ruime randanimatie voor kinderen.
Het Begijnhofpark voorziet ook heel wat rust in de stad en is de thuishaven van de toeristische dienst en museum 1302. Tussen 2022 en 2024 zal deze locatie een nog grotere groene oase binnen de stad worden wegens heraanleg en uitbreiding van dit park.
BEGIJNHOF
Het Begijnhof dateert uit de 13de eeuw en werd in 1998 als Unesco Werelderfgoed erkend. De Begijntjes hadden hier een kantklosschool voor meisjes. Daarnaast vervaardigden ze zelf kantwerk, maar verdienden hier niet genoeg mee. Het waren dan ook straatarme vrouwen die werden uitgebuit door de opkoopsters.
In 2021 wordt trouwens de laatste fase van de restauratie van het Begijnhof afgewerkt: de bestrating en de buitenomgeving.

BROELTORENS
De Broeltorens zijn het uithangbord van Kortrijk. Ze zijn overblijfselen uit de middeleeuwse versterkte stadsomwalling. In 2013 werden de torens volledig gerenoveerd. Sedertdien kan deze locatie ook gebruikt worden voor evenementen.

BUDA BEACH
Tijdens de zomermaanden wordt deze locatie omgetoverd tot een ligweide met strand, ligstoelen en bar. Buda Beach is onderdeel van Buda-eiland: een toplocatie in Kortrijk, genesteld tussen de armen van de Leie. Buda is één van de oudste 13 wijken in Kortrijk.

MOZAÏEK
Vroeger was hier ‘Menstra’ gevestigd, een weverij. Mozaïek is een ontmoetingsplek waar vrijzinnig-humanistische verenigen terecht kunnen. Naast ondersteuning kan je er ook terecht voor educatieve, recreatieve en culturele activiteiten.

DE KIEN
De Kien was lange tijd het grootste textiel-bedrijf van Kortrijk. In 1939 had het 600 weefgetouwen en 950 werknemers. De fabriek was altijd een broeihaard van sociale onrust. In 1907 schreef socialistisch vakbondssecretaris Joseph Coole in dagblad Vooruit een vlammend artikel over de arbeidsomstandigheden in De Kien. Hij schreef onder meer dat er 13-jarige kinderen werden tewerkgesteld en De Kien de wevers minder betaalde door te foefelen bij het meten van de stukken stof. Eigenaar Léonard De Kien diende klacht in wegens eerroof en Joseph Coole werd zowaar veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf.

TEXTURE
Dit museum, dat een bezoek zeker waard is, was vroeger het grootste vlasmagazijn van Kortrijk. Het was eigendom van ‘The Linnen Thread Company’, een handels syndicaat van de Engelsen. De Engelsen waren namelijk de grootste afnemers van zowel vlas als afgewerkte producten. Tijdens WOII namen Duitse soldaten het magazijn in beslag als onderdak voor de postduiven.

KORTRIJK WEIDE
Dit vernieuwde stadsdeel van Kortrijk kreeg de voorbije jaren een enorme boost. Deze oude NMBS-site kreeg een make-over, met respect voor industrieel erfgoed en oog voor vernieuwing, waardoor Kortrijk Weide een nieuwe ontmoetings plaats werd voor Kortrijkzanen. De eventhal Départ, het jeugdcentrum Tranzit, Hangar K en het nieuwe Lago zwembad maken deel uit van deze site. De stad werd mede dankzij Kortrijk Weide en het creatieve karakter ervan erkend als Unesco Creative City.

HOWEST – THE PENTA
Dit is de nieuwe campus van de hogeschool van West-Vlaanderen. Het ecologisch vijfhoekige gebouw kan 2.000 studenten ontvangen in de klaslokalen, labo’s, aula’s en het studentenrestaurant. Deze campus staat ook open voor events. Door de komst van de nieuwbouw werd het Magdalenapark heraangelegd.

TEXTIELHUIS
Het Textielhuis werd in 1948 aangekocht door de textielcentrale van het ABVV. Het pand groeide snel uit tot dé verzamelplek voor linkse en socialistische welgezinden. Zo kregen enkele ABVV-diensten er een werkplek, maar stond het ook open voor sociaal-culturele activiteiten. De turnclub en harmonie ‘Volksrecht’, BWP, BSP, sp.a (nu Vooruit), de Rode Valken, de Jong Socialisten en nog vele anderen konden er terecht voor een (vergader)lokaal. Van 2001 tot 2012 was er ook een sociaal restaurant op de benedenverdieping waar werklozen en kansarmen aan een verminderd tarief terecht konden.